Ulvedusør på 403.000 kroner

Den som kan bevise at det er satt ut ulv i Norge, kan bli 403.000 kroner rikere.