• - Forskning viser at én av ni fremmedkrigere ender som deltagere i terrorhandlinger i hjemlandet. Det er returen til personer som reiser fra Norge til Syria og Irak og som har tilhørighet her hjemme, vi er bekymret for, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland. FOTO: SIGNE DONS

Slik gir PST hjemvendte Syria-krigere score og rangering

For første gang forteller PST-sjef Benedicte Bjørnland åpent hvordan PST vurderer og rangerer norske fremmedkrigere ut fra hvor stor fare de utgjør.