— Strukturendringer i dagligvaremarkedet kan få stor betydning for konkurransen og dermed for forbrukerne. Vi vil se på hvordan dette oppkjøpet påvirker konkurransen både nasjonalt og lokalt, sier konkurransedirektør Christine Meyer.

Tilsynet har ennå ikke mottatt en formell melding om oppkjøpet fra kjedene, men har likevel startet saksebehandlingen på bakgrunn av informasjon fra partene.

— Vi er i dialog med partene for å sikre at meldingen inneholder mest mulig av den informasjonen vi trenger for å behandle saken grundig og effektivt, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i tilsynet.

Konkurransetilsynet behandler fusjoner og oppkjøp innenfor faste tidsfrister, og vurderer innfor disse om oppkjøpet skal tillates eller stoppes.

— Partene vil ha mulighet til å fremsette forslag til tiltak for å avhjelpe eventuelle konkurransebegrensende virkninger av oppkjøpet, sier Gabrielsen.

Tilsynet kan bruke inntil 130 virkedager for å vurdere oppkjøpet, men må i utgangspunktet legge fram begrunnet forslag til vedtak innen 70 virkedager. Fristen begynner å løpe når tilsynet har mottatt melding fra Coop.

I fjor inngikk ICA og NorgesGruppen en samarbeidsavtale om distribusjon og logistikk. Konkurransetilsynet skulle behandle denne avtalen. Oppkjøpet av ICA fører til at tilsynet stopper behandlingen av avtalen med NorgesGruppen.