• (1/2)
    SOMMERKOS: Torstein (14) liker å være med foreldrene Kari Elster Moen og Steinar Moen til isbilen for å kjøpe is. FOTO: SEAN MELING MURRAY

- Som å ha småbarn hele tiden

Torstein (14) er som en 5-åring.