EU— og EØS-ministeren understreker at dette foreløpig bare er en holdning regjeringen har signalisert, og at det ikke foreligger noe konkret forslag som Stortinget skal ta stilling til.

Spørsmålet om hvorvidt han er innstilt på å måtte dra tilbake til Brussel for å si at snuoperasjon ikke fikk flertall, vil han ikke gå inn i.

Torsdag holdt Helgesen sin første redegjørelse for Stortinget om «viktige EU- og EØS-saker». Her gjentok han regjeringens standpunkter om å komme EU i møte på områder som liberalisering av postmarkedet og reversering av ostetollen.

Varslet EU

Det var under EØS-rådsmøtet i Brussel tidligere i uken at Helgesen varslet EU-siden om at den nye regjeringen vil omgjøre vedtaket om økt toll for en del ost- og kjøttprodukter. Framgangsmåten høstet sterk kritikk i Arbeiderpartiet, og verken KrF eller Venstre ville gi regjeringen noen betingelsesløs ryggdekning.

— Dette skal nå grundig gjennomgås. Så skal vi komme tilbake med et forslag. Men det var viktig for regjering å vise hvilken holdning vi går inn i dette med. Vi har vært imot ostetollen hele veien, sier Helgesen til NTB.

Han varsler grundige konsultasjoner med samarbeidspartiene Venstre og KrF i tråd med de føringene for saksbehandling som ligger i avtalen mellom de fire borgerlige partiene.

Urimelig

Venstres leder Trine Skei Grande synes Aps kritikk er helt urimelig.

— De har i åtte år praktisert en politikk der de aldri har inkludert noen på Stortinget i sine standpunkter overfor EU. Det å være fornærmet over ikke å ha blitt inkludert i en varslet politikkomlegging, blir underlig. Det foreligger ikke noe forslag, påpeker hun.

For Venstre ser Skei Grande mange muligheter i denne saker, ettersom Aps tidligere utenriksminister Jonas Ghar Støre har sagt klart nei til å støtte regjeringen. Det samme har KrFs Knut Arild Hareide gjort. Han synes det får være måte på vingling, i en sak der landbruksnæringen nå i et år har levd med nye rammebetingelser.

— Venstre skal ha en god prosess og lytte til alle argumenter. Vi var imot ostetollen da den kom, men spørsmålet er om dette er riktig tidspunkt og riktig måte å reversere den på. Langsiktighet for næringen er også viktig, sier Venstre-lederen.

Ikke tapt

Sp-leder Liv Signe Navarsete tror ikke at ostetollen er en tapt sak.

— Dette hviler nå på KrF og Venstre. Jeg er ganske sikker på at Ap og SV står sammen med oss i det vi var enige om i vår regjeringstid. Dette gjelder en næring med 100.000 arbeidsplasser. Den usikkerheten regjeringen har skapt, må avklares raskt, sier hun.

Sp-lederen karakteriserer Helgesens redegjørelse som en byråkratisk og kjedelig beskrivelse av hvordan regjeringen vil «legge seg flat for EU».

— Gjennomgangstonen er mer EU-tilpasning. Redegjørelsen bar preg av at EU har fått en ny mann i Norge, snarere enn at Norge har fått en ny mann i Brussel. Han la mer vekt på at han skulle til Brussel enn til Stortinget. Dette bekymrer Sp, sier Navarsete.

SVs Bård Vegar Solhjell sitter også med inntrykk av at det legges opp til mindre konflikt rundt norske interesser i forholdet til EU.

— Det er tilpasning som er nøkkelordet. Vi vil få en tilspissing mellom regjeringspartiene og dem som vil føre en kritisk EU-politikk, sier han.