• Polsk innvandring har gitt Den katolske kirke massiv vekst. Her fra en av de polskspråklige messene i St. Olavs kirke i Oslo. FOTO: STEIN BJØRGE

«Innvandringen fra Polen vil ikke avta med det første»

På tre år kom det flere polakker til Norge enn det finnes norskpakistanere her.