Politidistriktene har mottatt informasjon fra Politidirektoratet om den mulige trusselen. Det er opp til politidistriktene selv å gjøre lokale vurderinger for hvordan de vil håndtere dette.

I Oslo vil uniformerte og sivilkledde politifolk være til stede ved de sentrale møteplassene.

— Vi har innkalt ekstra mannskaper, og har en opptrappingsplan. De nasjonale bistandsressursene er i beredskap, og vi jobber med å innhente etterretningsinformasjon, sier politidistriktet i en pressemelding.

Kaller folk inn fra ferie

Også Hordaland politidistrikt har kalt mannskaper hjem fra ferie for at politiet skal være styrket i dagene som kommer.

— Vi har satt i verk de operative tiltak som er pålagt fra Politidirektoratet i henhold til planverket. Det betyr økt tilstedeværelse på trafikale knutepunkter som flyplass, tog- og busstasjoner med mer, melder distriktet i en pressemelding.

Politiet i Hordaland sitter ikke på informasjon som gir grunnlag for å gå ut med anbefalinger om spesielle forholdsregler for folk flest.

Overvåker grensene

I Hedmark er bevæpnet politi allerede synlig, melder avisa Glåmdalen.

— Bevæpnet politi er allerede ute i vårt distrikt. Primæroppgavene til politiet i glåmdalsdistriktet er å overvåke grenseoverganger, innfartsveier og tog, sier stasjonssjef Bjørn Berntsen på Kongsvinger politistasjon til avisa.

Han sier politiet vil være til stede på busser og tog som kommer inn i landet.

— Oppfordringen til folk er å leve så normalt som mulig, sier kommunikasjonsrådgiver Kari-Anne Dobloug i Hedmark politidistrikt til avisa.

Sjekker fly og båter

Også Sunnmøre politidistrikt har styrket sin beredskap lokalt.

— Ett av disse tiltakene er høynet beredskap i forbindelse med grensekontroll knyttet til flyplass med internasjonale flygninger og cruisebåt-trafikken. Ut over dette kan vi ikke gå nærmere inn på detaljene i hvilke tiltak som iverksettes lokalt, sier fungerende politimester Ingar Bøen i Sunnmøre politidistrikt.

Han oppfordrer publikum til å være mer årvåkne, uten at det skal påvirke dagliglivet.

Helgeland politidistrikt sier de følger de pålegg og anvisninger som har kommet i forbindelse til dette.

Flere politidistrikter har varslet at de vil sette i verk tiltak i forbindelse med terrortrusselen, blant annet Salten politidistrikt, som holder en pressekonferanse i Bodø om de lokale virkningene av den skjerpede beredskapen. Oslo politidistrikt vil holde en pressebrief i politihuset klokken 14.