Reiseforsikringen dekker ikke streikeproblemer

Reisende i Hellas som får problemer som følge av generalstreiken, kan ikke regne med å få utgifter dekket av reiseforsikringsselskapene.