Kleppa kårer beste trafikksikkerhetskommune

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) vil dele ut en årlig pris til den kommunen her i landet med best trafikksikkerhet. Den beste kommunen får 1 million kroner.