— Vi vet at vi står foran store omstillinger, og vi vet hva som vil kreves av oss. Da er det også nødvendig å prioritere våre økonomiske midler og offentlige midler strengere enn vi har gjort så langt, sa Solberg fra talerstolen søndag.

Hun slo fast at det blir nødvendig å satse mer på å styrke norske arbeidsplassers konkurransekraft.

— Vi må ha et skattesystem hvor det er mer lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser, sa statsministeren.

— Det blir nødvendig å forsterke arbeidslinjen. Det må lønne seg å jobbe. Det er nødvendig å sette langt større kraft bak å realisere kunnskapssamfunnet enn vi har gjort så langt. Og det blir nødvendig å skape de nye, grønne arbeidsplassene ved å stimulere utviklingen av dem, slo Solberg fast.

- Bedre rustet

Mens Høyre/Frp-representanter satt i harde budsjettforhandlinger med Venstre og KrF bare et steinkast unna, sa Solberg at regjeringen i sitt budsjett har lagt fram en rekke tiltak for å starte omstillingen.

Økt satsing på etablerertilskudd, tredobling av satsingen på videreutdanning av lærere, langtidsplan for forskning og høyere utdanning, rekordstor kollektivsatsing og økte bevilgninger til vei var noen av tiltakene hun trakk fram.

— Nå er det vi som har ansvaret for å ruste Norge for de utfordringer vi ser ligger foran oss. Jeg har lyst til å si: Den oppgaven tar vi alvorlig, og vi er godt i gang med det budsjettet vi har lagt fram, sa Solberg.

— Omstilling kan være vanskelig. Vi er fortsatt der at vi er bedre rustet til å takle omstilling enn de fleste andre land, understreket hun i en tale uten klare nyheter.

Store utfordringer

Erna Solberg mener mangel på evne til omstilling er den største trusselen mot den norske modellen.

— Hvis vi tror at vi kan møte klimautfordringer, eldrebølge, befolkningsvekst og redusert oljeaktivitet ved å fortsette som i dag, er det oppskriften på at det blir en veldig hard landing for dette samfunnet, mente hun.

— Omstilling er viktig fordi det handler om at vi i fremtiden skal ha rom til å skape et samfunn som lykkes, ikke minst med å skape muligheter for alle på en bedre måte enn dagens samfunn gjør. Et samfunn som lykkes med å gi en ny sjanse til dem som faller utenfor, sa statsministeren.

Hun understreket at det mest fornuftige Norge kan gjøre for å motvirke fattigdom og økende forskjeller, er å sørge for høy sysselsetting og lav ledighet også når oljealderen går mot slutten.

— Det er de mest sårbare i vårt samfunn som er mest utsatt dersom vi mislykkes i omstillingen, sa Solberg. (©NTB)