Regjeringen ønsker å åpne polet på nyttårsaften, julaften, påskeaften, pinseaften og valgdagen.

Av hensyn til barn i familier med rusproblemer vedtok Venstres stortingsgruppe nylig å si nei til åpne pol på julaften, og det har gitt KrF blod på tann. Nå går de sammen med Senterpartiet imot liberalisering av åpningstidene, skriver Vårt Land.

Vil ikke åpne «aftenene»

— Det er bra at det til slutt ble flertall mot å åpne polutsalg på julaften. Men problemene er like store for barn i andre høytider enn julen, sier Senterpartiets Kjersti Toppe kort tid før Stortinget skal behandle forslaget fra regjeringen. Olaug Bollestad i KrF legger seg i stor grad på samme linje.

— KrF har hele tiden ment at åpningstidene er en vanskelig utfordring. Forslaget om åpent på «aftenene» er sendt ut på høring, nettopp for å få innspill. Og alle de argumentene som der er kommet, gjør at også KrF konkluderer med at vi ikke ønsker denne oppmykningen, sier Bollestad.

På et gruppemøte denne uken vedtok partiet å si nei til å åpne polet på nyttårsaften, påskeaften og pinseaften.

- Kan gå med på dette

Det er en annen tone enn da partienes samarbeid var betydelig ferskere.

-Når vi holder fast ved hovedlinjene og sikrer prisstigningen, kan vi også gå med på dette. Jeg sover veldig godt med endringene Bent Høie foreslår, sa KrF-leder Knut Arild Hareide til Dagens Næringslivi desember i fjor. Parlamentarisk leder Hans Olav Syversen forsvarte forslaget i Vårt Landi januar og sa at slike «justeringer» var nødvendig for å få de andre partiene med på at hovedpilarene i dagens alkoholpolitikk skal ligge fast

GÅR IMOT: For mindre enn ett år siden sov Knut Arild Hareide godt med forslaget om flere utsalgsdager på polet. Nå sier partiet hans nei til «absolutt alle endringer».