Sverige og Island havner på tredje og fjerdeplass, Nederland er på femteplass, mens Danmark plasseres som nummer seks. Dette kommer fram i rapporten «Tilstandsrapport for verdens mødre 2014» som sammenligner situasjonen for mødre i 178 land i verden. Landene rangeres etter blant annet mødre— og spedbarnsdødelighet, forventet utdanning for barn, økonomi og kvinners deltakelse i samfunnet.

Afrika verst

Blant de ti øverste landene er Australia det eneste ikke-europeiske landet. Mens Norge og Finland ligger helt jevnt når det gjelder barnedødelighet, år på skolen og kvinnelig andel i nasjonalforsamlingen, er det noe høyere mødredødelighet i Norge enn i Finland.

I år er den 15. gangen Redd Barna offentliggjør en slik morsindeks. I løpet av alle de 15 årene har det bare vært fire land som har havnet helt på topp. Mens Sverige har vært rangert som det beste landet for mødre hele åtte ganger, har Norge toppet rangeringen fire ganger, Finland to og Sveits én, melder NRK.

På de ti siste plassene er det bare afrikanske land sør for Sahara. Aller verst er det å være mor i Somalia, Kongo og Niger.

Enorme forskjeller

— Fellesnevneren for dem som ligger aller nederst, er at de alle ligger sør for Sahara, de er såkalte sårbare stater hvor myndighetene ikke klarer å levere grunnleggende helse- og utdanningstjenester, og det er land som er utsatt for langvarig konflikt, sier Tove Wang, generalsekretær i Redd Barna.

Forskjellene mellom topp-landet Finland og bunn-landet Somalia er enorme. Mens risikoen for å dø under svangerskapet eller fødselen i Finland er minimal, dør én av 16 somaliske kvinner, ifølge Redd Barna-rapporten.

15 prosent av somaliske barn dør før de fyller 5 år, mens andelen i Finland er 0,3 prosent. Mens barn i Somalia får mindre enn 2,5 års skolegang, er normalen i Finland 17 år på skolen.