Det var Helse— og omsorgsdepartementet som ba direktoratet komme med forslag til tiltak og forbedringer etter at terrorangrepene på Utøya og mot Regjeringskvartalet avslørte store mangler i kriseberedskapen i norsk helsevesen, skriver Aftenposten.

Helsedirektoratet ba om 17,7 millioner kroner for 2013 for å iverksette tiltakene, men ikke én eneste krone er bevilget, skriver avisen. Konsekvensen er at de anbefalte tiltakene blir utsatt eller skåret kraftig ned.

Øvelser halveres

— Dette er nok et eksempel på at gjennomføringskraften til regjeringen er altfor dårlig, sier KrFs leder Knut Arild Hareide. Han var også leder for Stortingets 22. juli-komité.

De manglende bevilgningene fører til at flere øvelser i terrorberedskap kuttes og at spesialkurs for psykologer i behandling av barn og unge med posttraumatisk stress halveres. Også opplæring og kursing i pasientsortering på skadested utsettes.

Går ut over andre områder

For å likevel kunne gjennomføre flest mulig av tiltakene, har Helsedirektoratet omdisponert sine egne midler, noe som igjen går ut over andre områder under direktoratets ansvarsområde.

— Det var derfor vi ønsket oss en egen bevilgning, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Helse- om omsorgsdepartementet har ikke hatt anledning til å kommentere saken på grunn av ferieavvikling, skriver Aftenposten.

(©NTB)