I første halvår i år har Tollvesenet gjort hele 1997 narkobeslag. Det er drøyt 500 flere beslag enn i løpet av samme periode i fjor.

— Vi ser en voldsom økning i antall narkotikabeslag. I fjor hadde vi jo også beslagsrekord. Det er viktig å påpeke at beslagene vi gjør nå ikke er veldig mye større, men vi ser at narkotikasmuglerne går over til å smugle flere og mindre kvanta. Smuglerne tror at dette gjør risikoen mindre for dem, sier toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse til NTB.

På Vestlandet har det vært et første halvår på det jevne, uten de store toppene og uten de store beslagene. Det sier Øyvind Hafsøe, avdelingssjef for grensekontrollen i tollregion Vest-Norge.

— På narkotikasiden har vi gjort noen flere beslag enn i første halvår i fjor. Mengden er veldig variabel, og nedadgående på noen områder. Det er det samme med doping - flere beslag, men mindre mengde. I år har vi stort sett tatt folk med kurer til eget bruk, sier han.

Årsaken er at tollvesenet på Vestlandet hadde flere større narkotikasaker og én veldig stor dopingsak i fjor.

Smuglerne endrer metoder

Hafsøe mener beslagene ikke gir noe godt bilde av narkotikasituasjonen i Norge.

— Det er ikke grunnlag for å si at narkotikaproblemet er verken større eller mindre. Det er store variasjoner fra år til år. En av hovedårsakene er at smuglerne utvikler nye metoder, og da må vi også endre metodene, sier han.

POSTEN: 115 ecstacy-tabletter ble oppdaget i Posten i januar.
TOLLVESENET
FLESLAND: 21 kilo khat stanset på Flesland i mai.
TOLLVESENET

Tolldirektør Røse peker på at det grunnet høyere arbeidsledighet i Europa nå er billigere å rekruttere kurerer. I tillegg bestiller stadig flere enkeltpersoner narkotika til eget bruk på internett.

— Internett som handelsplass for ulovlige varer er i ferd med å bli et kjempestort internasjonalt problem. Her er piratvarer, ulovlige legemidler, dopingpreparater og narkotika lett tilgjengelig. Enkeltpersoner kan betale med den digitale valutaen bitcoins og få bestillingen sendt i små forsyninger, sier Røse.

Den nye trenden med mange og små leveranser fra utlandet per post gjør narkotikabekjempelsen utfordrende for Tollvesenet.

Frykter syntetisk narkotika

I løpet av fjoråret ble det registrert hele 73 nye syntetiske, narkotiske stoffer i Europa. Og i første halvår av 2013 ble det beslaglagt 3,1 nye syntetisk narkotiske stoffer.

— Det høres kanskje ikke så mye ut, men denne nye, syntetiske narkotikaen kan være 50 ganger så sterk som de vanlige biologiske. Og det gjør den farligere. Samtidig blir tilbudet stadig større på internett, sier Røse.

Tolldirektøren forteller at de når vurderer å trene opp hunder, ikke bare til å finne narkotika, men også til å spore opp stoffer som brukes i produksjonen, såkalte prekursorer. I begynnelsen av året fant Tollvesenet det første hjemmelaboratoriet som er dokumentert i Norge.

— Tollvesenet på Gardermoen kom da over en sending med Safrole, som ble sporet til et lite ecstasy-laboratorium i Lillehammer, sier Røse.

Han påpeker at det produseres syntetisk narkotika ulovlig i de fleste land, og at den aktuelle hjemmelaben neppe var den eneste i Norge.

Store mørketall

Antall beslag av ulovlige legemidler har også økt kraftig de seks første månedene i år. Det ble beslaglagt 171 kilogram farmasøytiske preparater, mot 21 kilogram i samme periode i fjor. Stortinget skal behandle et forslag som gjør det lettere for Tollvesenet å destruere ulovlige, privatimporterte legemidler.

— Jeg regner med at dette forslaget går gjennom. Slik det er nå, må vi ha godkjennelse for å destruere ulovlige legemidler, og noen ganger ender det med at vi må sende legemidlene i retur. Du kan jo tenke deg hvor frustrerende det er når vi vet at det mest sannsynlig kommer tilbake, sier tolldirektøren.

Røse mener at det ikke er tvil om at mye narkotika kommer inn over Norges grenser.

— Vi tar mindre enn det vi ikke tar. Det er ikke til å legge skjul på, sier Røse

Han påpeker at både politiet, tollvesenet og fengselsbetjentene beslaglegger en god del narkotika.

— Når hvert land tar en del beslag, blir det til sammen store mengder. En av de viktigste oppgavene våre er å sørge for at det blir vanskelig å få tak i narkotika. Med mindre narkotika tilgjengelig på markedet, blir prisen høyere. Og jo dyrere narkotikaen blir, jo mindre tilgjengelig blir stoffene for ungdom, sier Røse.

Han påpeker at fremtiden likevel ikke ser så mørk ut.

— Vi har den laveste hyppigheten av narkotikabruk blant ungdom i Europa, sier Røse.

FLESlAND: 663 narkotiske tabletter fra Flesland i januar.
TOLLVESENET