— Ingenting tyder på at straff er et velegnet virkemiddel. Det er meningsløst å bruke politi og straff mot syke folk, sa Forsberg til Dagsavisen i 2009.

32-åringen som da bare hadde sittet på Stortinget i et par måneder, kom med en sterk anmodning til regjeringens ruspolitiske utvalg om å fjerne straff for bruk og besittelse av mindre mengder narkotika.

Utvalget som ble ledet av statsministerens far Thorvald Stoltenberg, tok ikke stilling til spørsmålet om legalisering eller avkriminalisering, men foreslo å tilby avtaler om oppfølging som alternativ til påtale og anmerkning i strafferegisteret.

Innrømmer bruk

Nå innrømmer Forsberg selv å ha brukt cannabis jevnlig, over flere år. I et lengre intervju med Sarpsborg Arbeiderblad forklarer han at narkotikabruken var en erstatning for antidepressiva eller andre reseptbelagte legemidler.

— Jeg røykte cannabis fordi det ga meg en medisinsk effekt. Jeg fikk slappet av og sove. Jeg hadde lange arbeidsdager og bare tre-fire timers søvn hver natt i flere måneder, sier Forsberg.

Han forteller at han fikk angst og søvnproblemer etter at samboeren døde for åtte år siden. Et nytt dødsfall rammet familien kort tid etter Utøya-angrepet. Forsberg var ikke på Utøya, men stilte opp for pårørende og overlevende. Han brøt sammen på en reise til USA med Stortingets arbeids- og sosialkomité i februar i år.

— I dag ser jeg på sammenbruddet som et gjennombrudd. Jeg forsto at dette ikke gikk lenger. Nå går jeg til psykolog, og i tillegg til en fin familie og gode venner har det vært godt for meg å samtale med profesjonelle, sier Ap-representanten, som til daglig møter i arbeids- og sosialkomiteen.

Vil velges på nytt

Forsberg sier at han ikke har brukt narkotika på tre uker og forsikrer at han har lagt bruken bak seg. På spørsmål om han har vært beruset på jobb, svarer han slik:

— Jeg må innrømme det at jeg har tatt noen glass vin på komitéreiser og en konjakk på juleavslutningen, men jeg har aldri røyket i jobbsammenheng.

Forsberg innrømmer også å ha prøvd andre narkotiske stoffer, men sier denne bruken ligger flere år tilbake i tid.

Nå ønsker han seg en ny periode på Stortinget, men nominasjonskomiteen i Østfold Arbeiderparti vil ikke ha ham. På en uprioritert liste over 20 aktuelle stortingskandidater, er han utelatt.

— Stortinget er landets lovgivende forsamling, og vi mener derfor på prinsipielt grunnlag at dette ikke er forenlig med en stortingsnominasjon, sier nominasjonskomiteens leder Arne Øren til Sarpsborg Arbeiderblad.

I det lokale Ap-laget i Sarpsborg har Forsberg en viss støtte i sin kamp for å beholde stortingsplassen. AUF i Østfold betrakter ham fortsatt som sin kandidat i nominasjonskampen og slår fast at han har organisasjonens fulle tillit.

— Det er uforståelig at nominasjonskomiteen velger å stenge Thor Erik helt ut av prosessen, uten å søke råd hos medlemmene. Han har fortsatt en jobb å gjøre på Stortinget, sier Amalie Henriksen, nestleder i AUF i Østfold.

BEKLAGER: - Jeg beklager fullt ut det tillitsbruddet det er at jeg har brutt loven, sier Forsberg.
STORTINGET