Ifølge Nerdrums forsvarer, advokat John Christian Elden, legger dommen mandag til grunn et skattesvik som er rundt halvparten så grovt som det kunstneren opprinnelig ble dømt for.

For to år siden dømte Borgarting lagmannsrett Nerdrum til fengsel i to år og ti måneder for grovt skattesvik. Han ble dømt for å ha solgt bilder for nesten 14 millioner kroner uten å føre opp inntektene på selvangivelsen.

Kunstneren anket til Høyesterett, som opphevet dommen, og dermed ble hele saken sendt tilbake til Borgarting lagmannsrett for ny behandling.

— Det er gledelig at retten har mer enn halvert det skattesviket Nerdrum var tiltalt for, og at de nå bare legger til grunn en skattesvikt på rundt 3 millioner kroner gjennom årene 1999-2001, sier Elden til NTB. (©NTB)