Det var avtroppende Unge Høyre-leder Paul Joakim Sandøy som kom med forslaget å gå inn for avvikling av ordningen. Lørdag fikk forslaget flertall på ungdomspartiets landsmøte på Sundvollen Hotell i Hole, skriver Aftenposten.

— Nå som alle vil få barnehageplass, forsvinner det praktiske argumentet for kontantstøtten. Det er merkelig å kompensere folk for ikke å benytte seg av et velferdstilbud, forklarer Sandøy.

Ungdomspartiet foreslår at kommunene selv kan velge å innføre kontantstøtte der barnehagedekningen er lav.

I Høyre og Frps regjeringsplattform står det at partiene vil utvide kontantstøtten til også å gjelde toåringer. (©NTB)

Diskuter saken under: