To av de 122 pasientene som ga sitt samtykke til at det kunne tas vevsprøver av hjernen, har fått hjerneskade. En tredje pasient døde.

Forskningsprosjektet ved Rikshospitalet er nå stanset og Helsetilsynet undersøker om det er en sammenheng.

Professor Pål Gulbrandsen mener at sykehuset ikke orienterte pasientene godt nok om risikoen ved å ta vevsprøver av hjernen.

— Faktainformasjonen om risiko er mangelfull. Verken forekomst eller hva risikoen består i, er beskrevet, sier han til Aftenposten.

Gulbrandsen har kommunikasjon mellom lege og pasient som sitt fagfelt, og han reagerer på måten forespørselen til pasientene ble formulert.

— Den er preget av retoriske knep som har en overtalende funksjon, sier han.

Oslo universitetssykehus ønsker overfor Aftenposten ikke å kommentere kritikken fra Gulbrandsen, men viser til at saken nå undersøkes av Helsetilsynet.