For fire år siden sa seks av ti nordmenn at det kristne livssynet lå nærmest deres eget. Nå svarer fem av ti det samme. Det gjør Kirken bekymret.

— En alvorlig advarsel til kirken, sier Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug til Vårt Land. Han håper trosopplæring kan bremse utviklingen.

Undersøkelsen fra TNS Gallup viser at humanetikerne er på frammarsj. Et humanistisk livssyn uten bestemt gudstro får tilslutning fra tre av ti nordmenn. Det er en økning på seks prosent fra 2008.