— Men det er et svært pikant spørsmål med en rekke dilemmaer, legger han til.

På nåværende tidspunkt ønsker ikke Hauge å være for eller imot et slikt oppdrag.

Men vi har et moralsk ansvar for å vurdere forespørselen, sier han, og mener det ikke er uten grunna t Norge har fått henvendelsen - som skal være rettet fra Russland og USA.

Norsk opinion

På spørsmål om hva som skal til for å få norsk opinion med på dette, svarer Hauge slik:

— Det må først og fremst være stor åpenhet rundt alle detaljer. Hva er det eventuelt vi skal ta imot, i hvilken tilstand? Er det bare kjemikalier eller våpen?

Det er svært viktig at folk skal bli hørt og at deres demokratiske rettigheter ivaretas i en slik prosess, understreker Hauge i en kommentar til NTB.

Det vil være avgjørende at folk har tiltro til en slik prosess. Og avgjørelsen bør ikke bare være gjort av det militære, men også av sivile kjemikere, mener han.

Stor forskjell

Hauge mener det er stort forskjell på å skulle ta imot ferdige våpen og rene, ublandede kjemikalier.

— Ublandede kjemikalier er lettere å håndtere enn ferdige våpen. Det er fullt teknisk mulig, mener Hauge.

Syria skal i løpet av uka som kommer levere en «varedeklarasjon» på sine kjemiske våpen.

— Vi må også regne med at russerne har god kontroll og oversikt over dette, for det er de som i stor grad har levert varene til Syria, sier Hauge.

Han sier det ikke er uten grunn at Norge har fått denne forespørselen.