Selskapet jobber for å få ungdom som har falt ut av videregående opplæring, ut i arbeid. De to statsrådene har utbetalt over 4,7 millioner kroner til det private aksjeselskapet til Eddi Eidsvåg og hans medaksjonærer, skriver VG.

Pengene er bevilget uten utlysning, men flere ganger er beløpene innvilget etter skriftlig søknad. I valgkampen 2009 overrakte Kristin Halvorsen 700.000 kroner til prosjektet, men uten at de hadde søkt. Både Halvorsen og daværende kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell innrømmer nå at pengene ble utdelt i strid med regelverket.

— Vi ser i ettertid at vi burde bedt om en ny skriftlig søknad om dette beløpet spesifikt. Det er uheldig og er ikke i tråd med «Bestemmelsene om økonomistyring i staten», skriver Kristin Halvorsen i en e-post til VG.

— Jeg ser at departementet burde bedt om en ny, skriftlig søknad for beløpet på 700.000 kroner i 2009, sier Solhjell - som var ansvarlig for pengebevilgningen.

Pøbelprosjektet fikk i september i fjor 1 million kroner i støtte og beskjed om at det kunne motta 1,2 millioner kroner i 2011. Ifølge Kristin Halvorsen undersøker departementet nå om pengene skulle vært utlyst. Den avtroppende SV-lederen sier det ble gitt en særskilt vurdering av departementets jurister av støtten for 2010 og 2011. Denne støtten ble gitt spesifikt til formål som departementet har vurdert faller inn under unntaksbestemmelsene for statsstøtte i EØS-avtalen, sier Halvorsen. (©NTB)