Barne-, likestillings— og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) mener at det er viktig at barn skal slippe å være voksne.

— Det er noe i voksenverdenen de skal slippe å ta stilling til og vite noe om. Dessuten har barn som tolker ingen opplæring i å fungere som tolk, sier hun til VG.

I flere tilfeller har barn blitt brukt som tolker for sine egne foreldre både på sykehus, i barnevernet, i Nav og ikke minst på skoler.

Dette skal det nå settes en stopper for samtidig som den statlige tolketjenesten skal under lupen for å avdekke behovet for en omorganisering.

— Vi ønsker å ha flere statsautoriserte tolker, og vi ønsker å utdanne og rekruttere flere tolker, sier Thorkildsen til avisen.