• STORE FORSKJELLER: En studie ved NTNU viser at det er store forskjeller på informasjonen som gis i pakningsvedleggene til medikamenter som skal hjelpe mot samme lidelse og inneholder samme virkestoff.

Bivirkninger, hvilke bivirkninger?

Ifølge pakningen har samme type medisin alt fra åtte til 44 bivirkninger. Man kan få hodepine av mindre.