Reddet fra husbrann

Familie med tre barn kom seg ut i tide.