• VIL DRØFTE: Samferdselsminister, Magnhild Meltveit Kleppa, vil ta opp saken med sin polske kollega i oktober. FOTO: Alley, Ned/Scanpix

Kleppa reagerer på polsk lastebilkurs

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) reagerer på opplysningene om at polske lastebilsjåfører blir opplært i å bryte trafikkreglene.