Ifølge dommen har Lunde påført Måsen Eiendom et tap på 38,5 millioner kroner og Norsk Båtsenter et tap på 9,8 millioner kroner, skriver Rogalands Avis. Han må også dekke sakskostnadene til de to konkursboene med 120.000 kroner.

I november 2013 ble Lunde dømt til fem år i fengsel for økonomisk kriminalitet. Dommen ble anket til lagmannsretten.

I oktober ble deler av anken behandlet i Gulating lagmannsrett. Der ble Lunde dømt til to års fengsel.