— Ja, dette var en flott julegave til oss, sier jondalsordfører Jon Larsgard (Sp). Han ser bare positive sider ved utbyggingen, som han sier ikke har møtt noen motstand lokalt.

Ordføreren understreker at det skal opprettes et kulturlandskapsfond, på en prosent av brutto omsetning, penger som skal gå til videre bevaring av kulturlandskapet i Herand. Denne bygden har mottaket en rekke priser, både norske og internasjonale, for sin bevaring lokalmiljøet. Blant annet derfor var Hordalands fylkes kulturavdeling skeptisk til utbyggingen, da den først ble presentert. Herandbygda har stående bygg fra 1649, og her var oppgangssager i sving fra 1500-tallet.

Redusert utbygging

— Dette er den Norges største utbygging i privat regi, der bare lokale grunneiere står bak, sier Larsgard. Han regner med eiendomsskatt fra anlegget på en drøy million, og stor aktivitet i Jondal under utbyggingen.

Den modellen som i dag fikk grønt lys fra regjeringen er noe redusert i forhold til de opprinnelige planene. Nå kommer innslaget nedenfor den omstridte Fodnastølsfossen, som dermed blir vernet. Det betyr likevel ikke noe for den totale kraftproduksjonen, som vil kunne gi strøm til 3.700 husstander.

Berørte deler av Storeilvi vil dessuten få krav om minste vannføring, som det heter i konsesjonsvilkårene fra OED.

Sorg i Turlaget

— Det er veldig trist at dette blir bygd ut. Vi må spørre oss; hvorfor må dette skje? spør daglig leder Helene Ødven i Bergen Turlag, med 24 000 medlemmer i ryggen.

— Hvorfor subsidierer vi nedbygging av slike viktige landskapsperler for marginal økonomisk vinning? Dette er en feilslått politikk, spør du meg. Turlaget leverte en klar protest mot utbyggingen da høringsrunden gikk, der de blant annet het:

— Herand og området rundt Storelvi er et særdeles populært turområde både for lokalbefolkningen og tilreisende. Det er et stort potensial

for naturbasert turisme i området, og de landskapsmessige verdiene overgår de eventuelle verdiene et eventuelt kraftverk vil skape.

Nei til Grimeelvi

Regjeringen vendte i dag tommelen ned for en annen utbygging i Jondal. Kraftkarene AS, som ville bygge ut Grimeelvi, fikk et endelig nei, etter at NVE avviste planene om utbygging. Dette vedtaket ble påklaget, men OED opprettholdt avslaget. Det er særlige naturforekomster av arter på rødlisten i dette vassdraget.

Naturvernforbundet i Hordaland leverte en lang liste over argumenter mot utbygging av Storelvi, og disse har vært medvirkende til det endelige avslaget.