Norge bruker mer penger på spionasje

Norge spionerer stadig mer, og vi må tilbake til den kalde krigen for å finne like høy spionasjeaktivitet. Årsbudsjettet er nå på 930 millioner kroner.