— Er du pedofil, forresten, spurte statsadvokat Svein Holden da han var kommet godt i gang med sin utspørring av den 48 år gamle kvinnen.

Spørsmålet referer til et tilfelle da kvinnen ifølge datteren skal ha fleipet med at hun var pedofil, dette skal ha vært før Alvdal-saken ble kjent. I Alvdal-saken ble kvinnen dømt for overgrep mot egne og andres barn.

I retten tirsdag avviste kvinnen å ha kommet med uttalelsen, men måtte svare bekreftende da Holden stilte sitt oppfølgingsspørsmål.

— Ja, hvis det er en handlingsdiagnose, så er jeg det. Jeg har jo foregrepet meg på sønnen min, svarte hun.

— Ok, og vi vet jo alle at pedofili er nettopp en handlingsdiagnose, sa Holden.

Kvinnen understreket at gjerningene Alvdal-saken omhandler var begrenset i tid, og at de ikke har relevans utover den. De rettsoppnevnte sakkyndige fastslo den gangen ikke bare at kvinnen er pedofil, men også at det var «betydelig risiko» for at hun ville utsette barn for nye overgrep.

De samme sakkyndige har undersøkt kvinnen i forbindelse med den nye saken, og er til stede i rettssalen under hovedforhandlingen. De avgir sin erklæring etter planen om to uker.