Langt flere har betalingsproblemer

I løpet av de tolv siste månedene har antall hordalendinger med betalingsanmerkninger økt med over 13 prosent.