Streiken i byggebransjen over

19.000 bygningsarbeidere tilbake til arbeidet.