Forbudt å klapse

Ikke lov med noen form form vold mot barn etter lovendring i dag