I tillegg kan det bli aktuelt å avhøre tre andre jenter, skriver VG.

— Vi har gjenåpnet saken fra 2010 i samråd med Riksadvokaten, så det ligger i kortene at han siktes igjen for forholdene fra den gangen. Vi planlegger dommeravhør av to jenter fra den gamle saken og vil vurdere avhør av ytterligere tre jenter ut ifra hva de to første forklarer. Det er ikke utenkelig, men det må foreligge bevis av vekt for å ta ut tiltale der, sier politiadvokat Lisbeth Ravlo Backe i Asker og Bærum politidistrikt.

Den overgrepssiktede mannen ble 9. august varetektsfengslet i fire uker. Overgrepet i Asker skal ha skjedd i et skogholt på Borgen 2. august. 45-åringen har erkjenner utuktig omgang med jentene, men ikke voldtekt.