— Vi applauderer dagens beslutning i Stortinget, sier oberstløytnant Johnny Aateigen i Forsvarets personell- og vernepliktssenter. Det vil gi oss en sterkere forutsigbarhet i seleksjonen.

— Men får vi flere soldater av at også kvinner får verneplikt?

— Vi innkaller ca. 10 000 vernepliktige hvert år, og det tallet vil nok holde seg, sier oberstløytnanten.

Som legger til at dagens ordning med frivillig tjeneste for kvinner, etter en obligatorisk sesjon, har sine sider.

— Vi har et stort frafall av kvinner etter første sesjon, som er nettbasert. Ca 10 prosent av dagens rekrutter er kvinner. Dette har steget noen prosent de senere år, men det er langt fra nok. Når kvinnene får verneplikt vil nok andelen øke betydelig.

Få utvalgte

Det første årskullet norske ungdommer som får allmenn verneplikt, ble født i 1997. Det året kom det 59 041 barn til verden i vårt land, ifølge SSB.

Av disse kan altså nesten 50 000 regne med å slippe militæret. De vil enten falle ut eller ikke ble kalt inn.

I dag innkalles om lag 25 000 unge til sesjon 2, som også har fysiske tester. Her skilles ytterligere 15 000 ut, de kommer ikke videre.

Til slutt sitter Forsvaret tilbake med i underkant av 10 000 19-åringer som er klare for tjeneste. Gjeninnføringen av fysiske tester har ført til at flere faller ut, men de som kommer gjennom klarer seg bedre.

— Nå er vi nede i et frafall gjennom tjenesten på 10 prosent. Den har vært oppe i 35- 40 prosent, forklarer Aateigen.

— Hva med militærnektere nå som siviltjenesten er avviklet?

— Der er fortsatt noen som oppgir samvittighetsgrunner for at de ikke vil avtjene verneplikten, men de er ikke mange, sier oberstløytnant Aateigen.

Verken regjeringen eller Stortinget vet hva det vil koste med kvinnelig verneplikt, i kroner og fysiske fasiliteter. Det skal man komme tilbake til.