- Kristin formidlet våpenbestilling

Lars Grønnerød hevdet onsdag at det var Kristin Kirkemo Haukeland som ba ham skaffe Orderud-paret våpen.