75.000 søkere til høyere utdanning

Av de 75.000 som søker høyere utdanning i år vil om lag to av tre få innvilget førstevalget sitt. Flere vil bli sykepleiere enn tidligere, men færre vil bli leger.