Dommen ga politiet god attest

Dommen i Orderud-saken avviser forsvarernes påstand om en uriktig og ensidig innrettet politietterforskning. Politiet får god attest.