Golfstraumen kraftig svekka

Golfstraumen er i ferd med å bremse opp, viser ny forsking frå Universitetet i Bergen.