Lydhøre politikere vil la politiet lytte

Flertallet i Stortingets justiskomité er åpne for Økokrims ønske om å ta i bruk romavlytting i kampen mot terror.