Arbeidskonflikt i Oppland Arbeiderblad

Et forsøksprosjekt innenfor A-pressen førte til at Oppland Arbeiderblad tirsdag kom ut med blanke sportssider.