Bergen flytter grenser

Bergens stand på Reiselivsmessen på Sjølyst i Oslo er i år «Nokke for seg sjøl».