Hindrar Sivilombodsmannen

Justisminister Odd Einar Dørum nektar Sivilombodsmannen innsyn i dokument som gjer at ombodsmannen ikkje kan behandle ein klage han har under behandling.