Stråling kan ha gitt barn skader

Statens arbeidsmiljøinstitutt kan ikke utelukke at flere barn har fått medfødte misdannelser som følge av at deres fedre arbeidet ved televerkstedet på Haakonsvern.