Taksteinen ryr når kirkeklokkene ringer

Det er nærmest med livet som innsats at sognebarna går til kirke i Follebu i Oppland. Der er gudshuset i så dårlig forfatning at taksteinen ryr når det ringes til gudstjeneste.