Ser på tiltak mot seksualiseringav barn

Barneministeren får ikke lenger bare brev med oppfordringer om å sette inn politiske tiltak mot seksualisering av småjenter. Hun tilbys nå også hjelp til å gjøre noe med problemet.