Groteske kattedrap

Ungene trodde ikke sine egne øyne, da de fant de to døde kattene. Den ene hadde dødd bundet fast til et tre, den andre lå fastfrosset i kloakkgrøften.