Vil hjelpe innvandrere

Oslo (NTB): Arbeidsmarkedsbedriftene for yrkeshemmede vil utnytte ledig kapasitet til å hjelpe flere innvandrere inn i arbeidslivet.