- Britisk atomindustri fritas for ansvar

Et flunkende nytt statlig organ skal heretter overta ansvaret for å rydde opp i de miljøproblemene som den britiske atomindustrien, British Nuclear Fuels Ltd (BNFL), etterlater seg.