Sterk nedgang i husdyrholdet

Det blir stadig færre som driver med husdyrhold her i landet. Ved utgangen av 2000 var det i alt 44.310 husdyrbrukere som søkte om produksjonstilskudd.