- Brustad ødelegger demokratiet

Sigrun Sangolt Natås og Fridtjof Frank Gundersen raser mot Kommunaldepartementet. I går valgte fylkesvalgstyret i Hordaland å forkaste begge DLF-listene.